Bättre vårdkvalitet till lägre kostnad

Som många andra vårdgivare vill Härryda kommun förbättra vården för patienter med svårläkta sår. I nära samarbete med kommunen drev OneMed ett projekt som inkluderade utbildning, praktisk uppföljning genom besök av sårvårdsexpert och en tydlig återkoppling av resultat. På detta sätt har vi förbättrat vårdkvaliteten och därmed sänkt totalkostnaden för behandling av svårläkta sår i Härryda kommun.

Genom gemensamma insatser sänktes den genomsnittliga läketiden från 40 till 12 veckor per sår. Genom att reducera läketiden sjönk även den totala kostnaden för vårdinsatsen markant – i genomsnitt sparade kommunen och skattebetalarna 6 500 euro per sår och år. Denna besparing tar hänsyn till allt från kostnad för förbrukningsmaterial till resor och besök i patientens hem. Utöver att patienten också snabbare blev frisk och slapp ett smärtsamt sjukdomstillstånd frigjordes dessutom mycket tid för sjuksköterskorna.

Vi har idag en ökad kunskap kring sår och med erfarenheter från projektet som bland annat inneburit ett vi har bättre såromläggningsmaterial tillgängligt. Idag när vi får in nya sår är förutsättningarna för att läka dessa mycket bättre och det går oftast snabbare att läka dem. Vi har även fått ett bättre samarbete med vårdcentralen som har fått ökad förståelse för att de ibland dyrare omläggningsmaterialen i slutändan leder till att det blir billigare på grund av minskad omläggningsfrekvens och snabbare läkning.” säger en av sjuksköterskorna i Härryda.

Exemplet från Härryda är inte unikt. Omfattningen av svårläkta sår och långa läketider beskriver den vanligaste situation vi möter i hela Europa och resultaten ovan återspeglar väl den förbättringspotential vi ser utifrån de sårvårdsprojekt vi dagligen driver tillsammans med vården.

Hela vägen

Ibland skickar vi paket till kunder där inte vanliga leveranslösningar kan nå dem. Utanför Sveriges näst största stad, Göteborg, ligger Göteborgs skärgård. På några av öarna råder det ett permanent bilförbud – en av de egenskaper som gör skärgården unik och charmerande men samtidigt utmanande.

Eftersom OneMed levererar nutritionsprodukter för hela Västra Götalands-regionen säkerställer vi  att alla patienter får sina livsviktiga produkter – oberoende av var de bor. Även om bilar är förbjudna kan flakmopeder fortfarande köra fritt på ön. Så, tack vare vår lokala kontakt Roger på Brännö kan vi sköta leveranserna hela vägen. Vi lämnar vårt gods i hamnen där Roger plockar upp det med sin flakmoped och kör sedan hem dem till de äldre på ön.

OneMed skickar 18 000 paket om dagen och är en av de största distributörerna i Sverige sett till antal försändelser. Vi är stolta över vår förmåga att alltid leverera.